Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

sometimes life's full of colours,

others, it's just black and white....

to be sincere, i can't decide which version of life is better...maybe that's because beauty lies everywhere....
in every single part of it...oh yes...c'est la vie...la vie en blanche et noir...la vie en rose...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου